Tužba bolnice protiv rješenja inspekcije o zabrani naplate parkinga odbijena kao neosnovana

Kantonalni sud u Zenici, u upravnom sporu tužitelja JU Kantonalna bolnica Zenica protiv tužene Federalna uprava za inspekcijske poslove, u upravnoj stvari inspekcijskog nadzora, donio je presudu kojom se tužba odbija kao neosnovana.

Prema obrazloženju presude, odbijena je kao neosnovana žalba tužitelja u ovom upravnom sporu, izjavljena protiv rješenja tržišnog inspektora Službe za inspekcijske poslove Grada Zenica, kojim se privremeno zabranjuje JU Kantonalna bolnica Zenica obavljanje uslužne djelatnosti parkiranja motornih vozila na javnim površinama u krugu Kantonalne bolnice Zenica uz naplatu.

U presudi se navodi kako je tuženi donio pravilno i na zakonu zasnovano rješenje za koje je dao valjane razloge i pozvao se na odgovarajuće odredbe materijalnog prava.

Prethodna objavaSljedeća objava