Zašto grad Zenica ne želi Park prirode “Babina-Tvrtkovac”?

Strategijom razvoja Općine Zenica 2012.-2022. planirana je uspostava Parka prirode “Babina”. Prostornim planom Grada Zenice 2016.-2036. predloženo je da se zaštićenim područjima različitih kategorija proglase površine od cca 60 km2, nakon što se provedu stručna istraživanja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH.

Udruženja Eko forum Zenica, Savez izviđača grada Zenice i Eko Tvrtkovac, od maja 2021. do aprila 2022. godine proveli su niz aktivnosti kako bi se stekli uslovi za zaštitu ovog vrijednog područja. Kompletan proces trenutno je blokiran jer grad Zenica ne želi na dnevni red gradskog vijeća uvrstiti inicijativu za davanje saglasnosti za proglašenje parka prirode “Babina Tvrtkovac”.

Na 51. sjednici Gradskog vijeća Zenica, održanoj 27.8.2020. godine, na dnevnom redu bila je inicijativa za pokretanje procedure za proglašenje parka prirode Babina Tvrtkovac, ali je na toj sjednici skinuta s dnevnog reda, bez obrazloženja.

Sredstvima iz granta TN ZM02/11 za zagovaračke mreže u okviru projekta “Misli o prirodi!” koji je implementirao Centar za promociju civilnog društva, a finansirala Vlada Švedske, i sredstvima po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2021. godinu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK realiziran je projekat “Zaštita prirode na teritoriji grada Zenice”. U okviru projekta urađeno je sljedeće:

Izvršena su istraživanja za izradu nedostajućih stručnih podloga za proglašenje zaštićenog područja. i izrađen je Elaborat o opravdanosti proglašenja zaštićenog područja Babina‐Tvrtkovac. Na izradi elaborata učestvovao je tim od 10 eksperata raznih struka i profila.

Organizovana je peticija za proglašenje parka prirode na kojoj je prikupljeno preko tri hiljade potpisa

Kreiran je vizualni identitet zaštićenog područja sa setom logotipa i grafičkim standardima, odštampane majice, bedževi i plakati

Izvršeno je uređenje nekoliko lokacija na području budućeg parka prirode, postavljanjem klupa, šadrvana, informativnih tabli, betonskih cijevi za roštilj, kontejnera za otpad.

Urađen je Nacrt zakona o proglašenju zaštićenog područja, uključujući i geodetske podloge za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Da bi se provela zakonom propisana procedura potrebno je da Gradsko vijeće na dnevni red ponovo uvrsti inicijativu koju je nadležna gradska služba pripremila još u junu 2020. godine. Za provođenje te inicijative nisu potrebna nikakva sredstva, jer su sve stručne podloge već urađene u okviru našeg projekta. Tek kad Gradsko vijeće usvoji inicijativu, može se pokrenuti postupak pred Skupštinom Zeničko-dobojskog kantona, koja je nadležna za proglašenje zaštićenog područja prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH.

eko forum zenica

Prethodna objavaSljedeća objava