Štićenici JU Dom-porodica i Udruženja Dlan na radnoj obuci

U okviru projekta Pekara za bolje sutra, osam korisnika iz Javne ustanove Dom-porodica Zenica i Udruženja Dlan, proći će radnu obuku i dobiti priliku za posao. Radi se o projektu koji finansira USAID, a realizuje UNICEF u Bosni i Hercegovini, a koji je nastao u okviru projekta Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju Covid 19 u Bosni i Hercegovini.

Alisa i Amar, štićenici Javne ustanove Dom-porodica Zenica, naredna četiri mjeseca imat će priliku da prođu obuku i steknu nove vještine iz oblasti kuhanja, pekarstva i poslastičarstva. S obzirom na to da su postali punoljetni i da je došlo vrijeme da se osamostale, nakon što dobiju certifikat, dobit će i priliku da lakše dođu do zaposlenja.

Obuka će biti vršena u Gradskoj narodnoj kuhinji Zenica, a pored troje štićenika iz Dom porodica, priliku da uče nova zanimanja će dobiti i roditelji djece s poteškoćama koji su članovi Udruženja Dlan. Dok traje obuka, Servis centar će brinuti o njihovoj djeci.

– Ovaj projekat je veoma bitan za naše korisnike, za porodice djece s poteškoćama u razvoju, jer svaka integracija u društvo je značajna za ove populacije – ističe Selvedin Dedić, direktor Udruženja Dlan.

– Nama je jako bitno da su nam naši korisnici tu i da smo zajedno s našim stručnim osobljem koji su, evo imaju znanja iz oblasti kuhanja, poslastičarstva, pekarstva da te vještine prenesu i na njih tako da bi oni sutra mogli biti, imate te vještine i započeti tražiti posao i osamostaliti se – dodaje Draženka Subašić, direktorica JU Dom porodica Zenica.

Projekat se provodi u deset općina i gradova u Bosni i Hercegovini, a obuhvata tri segmenta: obrazovanje, socijalnu i dječiju zaštitu.

– Socijalno poduzetništvo na ovaj način kako mi pokušavamo da uradimo ima jedna inovativnost na taj način što se korisnici uključuju, postaje korisnička perspektiva, a ustvari izlaze iz one pasivne uloge gdje ostaju stalno ovisni o socijalnoj zaštiti – objašnjava Mirnes Telalović, predsjednik Saveza socijalnih radnika FBiH.

Cilj projekta je razviti sistem podrške za razvoj socijalnog poduzetništva i integrisanog vođenja slučaja. Time se jačaju kapaciteti, znanja i vještine mladih osoba.

– Što se tiče promocije projekta, organizovat ćemo nekoliko bazara, između ostalog, građani će imati priliku da kupe neke od ovih proizvoda prvenstveno u Studengradu na manifestaciji Zenica Adventure, ali na drugi način od sredstava koji prikupimo zapravo ćemo pomoći kako dom tako i udruženje Dlan – ističe Sumea Mujkanović, pomoćnica gradonačelnika za socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti.

Grad Zenica je ušao u ovaj projekat s ciljem uvezivanja lokalnih resursa radi podrške korisnicima kojima je pomoć zaista potrebna. UNICEF je izdvojio ukupno 58.000 maraka za provedbu projekta, nabavku nove kuharske, pekarske i poslatičarske opreme, a Grad je izdvojio dio resusursa da bi projekat bio uspješno proveden.

zenit.ba

Prethodna objavaSljedeća objava