Smanjenje broja radnika u metalskom sektoru

–Živimo u vremenu kapitalizma, koji ne gleda previše blagonaklono na radnička prava i materijalni položaj radnika, kao i na sindikalno organizovanje i time smo zapravo sve rekli kada je u pitanju  sadašnji položaj radnika u metalskom i u  realnom sektoru općenito u Federaciji BiH, pa i u BiH, kaže Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK-a, iznoseći ocjenu sadašnjeg stanja, a povodom 15. novembra Dana metalaca BiH, slikovito ukazujući da trenutno potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu iznosi preko 2.900 KM, dok prosječna plata u Federaciji BiH iznosi 1.100, a u realnom sektoru oko 800 maraka.

–Kada je u pitanju Sindikat metalaca ZDK malo je pozitivnija slika, jer smo mi u proteklih godinu dana zaista imali ogromne napore i aktivnosti u cilju poboljšanja materijalnog položaja radnika i u tome smo velikim dijelom uspjeli, jer u svim našim sindikalnim organizacijama, njih sedam, došlo je do rasta plata i naknada, a većina firmi je isplatila i ovu novčanu pomoć u skladu sa uredbom Vlade Federacije BiH, ali galopirajuća inflacija je u velikoj mjeri neutralisala pozitivne efekte aktivnosti na poboljšanju materijalnog položaja radnika, tako da to definitivno ostaje naš zadatak i u budućnosti, navodi predsjednik Sindikata metalaca ZDK-a.

–Osim toga, na zgarištima bivših giganata niklo je dosta novih privatnih firmi, koje rade manje više iste poslove, ali sa neuporedivo manjim brojem radnika, koji imaju plate kakve imaju, a s druge strane se dešava enormno bogaćenje pojedinaca, odnosno vlasnika tih firmi, te imamo veliko društveno raslojavanje, što u principu karakteriše situaciju u metalskom i u kompletnom realnom sektoru, te je položaj radnika jako, jako težak, složen i kompleksan.

Sve ovo uticalo je i na znatno smanjenje broja radnika u metalskom sektoru u odnosu na prijeratno vrijeme.

-BiH je prije rata imala oko 220.000 radnika u metalskom sektoru, a samo Željezara Zenica upošljavala je 24.000 radnika 1989. godine, kada je bila na vrhuncu svog rada, dok danas kompletan metalski sektor u Federaciji BiH, prema našim podacima, broji između 25.000 i 30.000 radnika, što je otprilike broj, koji je prije rata radio samo u zeničkoj Željezari, napominje Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca ZDK-a. 

Izvor : zenicainfo.ba

Prethodna objavaSljedeća objava