Radionice i edukacijski sastanci za pomoć djeci sa teškoćama u razvoju

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona, a uz podršku UNICEF-a Bosne i Hercegovine, organizuje edukacije i radne sastanke za delegirane koordinatore iz odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite te Stručnim tijelom za procjenu, praćenje i upućivanje djece u riziku, djece s teškoćama u razvoju i djece sa invaliditetom.

Ove aktivnosti počinju sutra, 16. novembra i trajat će do 8. decembra, a realiziraju se u sklopu reformskih procesa u oblasti otkrivanja, procjene, praćenja i upućivanja djece u riziku, djece s teškoćama i invaliditetom, te imaju za cilj uspostavu što kvalitetnije obostrane
saradnje koordinatora sa Stručnim tijelom koje će na nivou Zeničko-dobojskog kantona djelovati pri JU Centru za djecu s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

Izvor : zenit.ba

Prethodna objavaSljedeća objava