GIK ZENICA: Poziv za popunjavanje mjesta u BO 

Povodom aktivnosti imenovanja biračkih odbora za Opće izbore 2022.godine, Gradska izborna komisija Zenica daje sljedeće: 

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo javnost da je Gradska izborna komisija Zenica dana 02.09.2022. godine donijela Odluku o imenovanju predsjednika i članova biračkih odbora kao i zamjenika predsjednika i zamjenika članova biračkih odbora za Opće izbore 2022. godine.

S obzirom na činjenicu da je veliki broj imenovanih kandidata odustao od angažmana u biračkom odboru, Gradska izborna komisija Zenica poziva sva lica koja su zainteresovana za rad u biračkim odborima na dan održavanja Općih izbora 2022. godine da najkasnije do 30.09.2022. godine popune SG-3 obrazac i isti dostave Gradskoj izbornoj komisiji Zenica.

Uslovi  koje kandidati,između ostalog, moraju ispunjavati su:

1.     Da imaju najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme;

2.     Da imaju prijavljeno prebivalište na području  Grada Zenica.

Obrazac SG-3 može se dobiti u prostorijama Gradske izborne komisije Zenica, zgrada Gradske uprave Zenica,Trg BiH broj 6, I sprat, kancelarija broj 101.

Sve informacije mogu se dobiti putem telefona broj: 032/447-750.

Prethodna objavaSljedeća objava