Vlada ZDK-a obezbjedila vanredni prevoz učenika osnovnih škola

Vlada ZDK je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dala saglasnost za vanredni prevoz učenika Osnovne škole “Ahmed Muradbegović” i to za 35 učenika na relaciji Obrenovci-Lokvine i 22 učenika na relaciji Kozarci-Lokvine.

Isto tako, data je saglasnost za vanredni prevoz za 8 učenika OŠ “Olovo” i to na relaciji Olovo-Ponijerka.

Saglasnost je data zbog moguće ugroženosti učenika na putu od kuće do škole i nazad.

zenit.ba

Prethodna objavaSljedeća objava