U toku rekonstrukcija, adaptacija i opremanje arhivskog prostora Centra za socijalni rad

Dio je to poslova u sklopu realizacije projekta „Djelovanje JU CSR Zenica u kriznim situacijama“ koji je počeo u septembru ove godine, a koji se realizuje uz podršku UNICEF-a BiH, u okviru projekta Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID 19 u BiH koji finansira USAID.

Partner na projektu je Savez socijalnih radnika FBiH, a projektne aktivnosti se realizuju uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike FBiH i Grada Zenica.

Projekat Djelovanje JU CSR Zenica u kriznim situacijama ima za cilj ojačati kapacitete Centra kako bi se omogućilo kvalitetno preveniranje i pripravnost za nastanak vanrednih situacija, te pravovremen i kvalitetan pristup pomoći postojećim i potencijalnim korisnicima socijalne zaštite.

To se planira postići unapređenjem materijalno-tehničkih kapaciteta Centra kroz nabavku potrebne opreme za efikasnije prevazilaženje rizika od vanrednih situacija, te unapređenje znanja i vještine uposlenika Centra, korisnika socijalne zaštite i drugih aktera za pripravnost i djelovanje u vanrednim situacijama, sa naglaskom na djelovanje Centra i podršku korisnicima kroz sistem socijalne zaštite.

Do okončanja projekta koji će trajati do kraja februara 2023. godine, očekuje se i realizacija obuke i edukacije uposlenika Centra, predstavnika mjesnih zajednica i korisnika socijalne zaštite na teme upravljanja rizicima od katastrofa i postupanja u različitim vanrednim situacijama.

zenit.ba

Prethodna objavaSljedeća objava