U toku radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije u MZ Vražale

U Mjesnoj zajednici Vražale u toku su radovi na izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva potoka Meokušnice. 

Realizacijom navedenih radova okončat će se projekat izgradnje primarnih i sekundarnih trasa fekalne kanalizacije sa područja sliva potoka Meokušnice odnosno Vrcaljevog potoka. 

Također implementacijom ovog projekta završit će aktivnosti na prikupljanju otpadnih voda naselja Gornja Zenica, Luke, Turbe i Vražale. 

Cilj je da se prikupe otpadne fekalne vode i kao takve priključe u postojeći centralni sistem prečišćavanja koji je planiran u Banlozima. 

Predviđena je izgradnja 470 metara trase. 

Radovi su vrijedni 99.567,00 KM sa PDV-om, a izvodi ih firma „Špic beton“ d.o.o. Zenica.  

Prethodna objavaSljedeća objava