Služba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice Grada Zenica je u 2022. godini realizovala brojne projekte i aktivnosti.

U okviru tekućeg održavanja realizovani su poslovi u ukupnoj vrijednosti od preko 1.800.000 KM. Među njima posebno se izdvajaju redovno održavanje gradskih ulica, lokalnih i nerazvrstanih cesta na teritoriji Grada, u vrijednosti od 540.000 KM, program betoniranja uz učešće mještana u radnoj snazi, u vrijednosti od 624.500 KM te održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, u vrijednosti od 361.500 KM.

U ovoj oblasti su i poslovi prokresa na lokalnim i nekategorisanim putevima, održavanje sistema kišne kanalizacije, održavanje saobraćajne signalizacije, održavanje korita rijeka na području Grada te sanacije stepeništa.

Kad je u pitanju rekonstrukcija i investiciono održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno vodoprivrednih objekata vlastitim sredstvima, kao i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, u 2022. godini okončana je realizacija ugovora o izvođenju radova u ukupnoj vrijednosti od preko 670.000 KM.

Projekti iz ove kategorije koji se izdvajaju su izgradnja mješovite kanalizacije u naselju Puhovac, izgradnja glavnog kanalizacionog sistema na području sliva Babine rijeke – dionica Kula –  vodozahvat Kasapovići, zatim izgradnja dijela fekalne kanalizacije u naselju Putovići, izgradnja kanalizacije sliva potoka Meokušnice – Vražale te izgradnja vodovoda Gornji Kozarci.

Osim naprijed navedenih projekata u toku je realizacija ugovora o izvođenju radova izgradnje primarne fekalne kanalizacije naselja Janjići u dužini 642 metra, regulacije Ciganskog potoka u Stranjanima i regulacije dijela potoka Klopača.

Rekonstrukcija vodovoda Gladovići, regulacija Mutničkog potoka u naselju Perin Han, regulacija potoka Hrast u Mjesnoj zajednici Putovići, izgradnja fekalne kanalizacije sliva potoka Meokušnice u MZ Vražale su samo dio realizovanih projekata.

Što se tiče rekonstrukcije i investicionog održavanja putne mreže okončana je realizacija ugovora o izvođenju radova u ukupnoj vrijednosti od cca 3.200.000 KM.

Rekonstruisane i sanirane su Đerzelezova ulica, ulice Štrosmajerova, Armije RBiH, Gornjozenička, Masarykova, Zacarina, Aleja šehida, Visočka, kao i put za selo Gradina, put Gradišće – Strnokosi, Arnauti – Otoka, te put u naselju Jezer i Orah Polje.

Sanacija klizišta u Gladovićima, izgradnja potpornog zida u naselju Jezer u MZ Seoci, sanacija ulice Vojvodića put i ulice Crkvice i rekonstrukcija dionice ulice Ivana Gundulića pored Gradskog groblja su projekti čija je realizacija u toku.

Pored ovih projekata, u oblasti rekonstrukcije i investicionog održavanja putne mreže, a u saradnji sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, okončana je realizacija ugovora u ukupnoj vrijednosti od cca 390.000 KM. Riječ je o projektima sanacije puta od društvenog doma do ulaza u selo Gorica, sanacije ceste uz M17 – MZ Drivuša, izgradnji spoja lokalne ceste za Perin Han na raskrsnicu sa kružnim tokom na M17 i malim urbanim kružnim tokom – MZ Perin Han, sanacije i asfaltiranja puta u naselju Klanac – MZ Gorica te sanacije i asfaltiranja puta – spoj ul. Visočka i M17 u MZ Drivuša.

Također u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), a uz podršku Vlade Švicarske i Švedske realizovani su projekti asfaltiranja puteva u mjesnim zajednicama Donje Babino, Janjići, Stranjani i Briznik te projekat ugradnje sistema grijanja u društvenom domu u MZ Gorica.

zenicainfo.ba

Prethodna objavaSljedeća objava