Sindikati u ZDK traže isplatu jednokratne pomoći budžetskim korisnicima

Nakon što je Vlada Federacije BiH u julu mjesecu ove godine donijela Uredbu o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirnes Bašić je poduzeo prve poteze da se pomogne svim uposlenim koji plate i naknade primaju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Naime, kako saznaje radio Zenit, Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona je zaprimio Zahtjeve od svih reprezentativnih sindikata za hitno donošenje Odluke za isplatu jednokratne novčane pomoći zaposlenicima koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u cilju smanjenja finansijskog pritiska na uposlenike koji je nastao svakodnevnim povećanjem cijena uslijed rasta indeksa protrošačkih cijena.

Premijer Mirnes Bašić je uputio dopis Ministarstvu finansija ZDK u kojem traži da se ovo Ministarstvo očituje o mogućnostima isplate ove naknade budžetskim korisnicima u ovom kantonu.

– U cilju razmatranja predmetnih zahtjeva sindikata, potrebna nam je informacija, sa konkretnim prijedlozima o mogućnostima i načinu realizacije istih, donošenjem Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu ZDK-a ili predlaganja Izmjena i dopuna Budžeta ZDK-a – stoji u dopisu upućenom Ministarstvu finansija.

U narednom periodu bi, kako saznajemo, ovo Ministarstvo trebalo HITNO da izvrši procjenu da li ima mogućnosti i sredstava, kao i koliko, da se isplati budžetskim korisnicima u Zeničko-dobojskom kantonu, nakon čega bi Vlada ZDK donijela odluku, a istu proslijedila Skupštini ovog kantona na usvajanje.

Već danas, Ministarstvo finansija, odnosno ministar Josip Lovrić je svim ministarstvima u Zeničko-dobojskom kantonu uputio dopis po kojem traži da se do 12 sati 9. decembra ovom ministarstvu dostave iznosi budžetskih sredstava po ekonomskim kodovima rashoda i izdataka koja neće biti ustrošena do kraja godine, kako bi se obezbijedila dovoljna sredstva, te eventualno sačinila Odluka o preraspodjeli sredstava iz Budžeta iz kojih bi se isplatile jednokratne naknade.

Podsjećamo, Uredba o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena važi do kraja tekuće godine i isplata se treba isplatiti jednokratno i u istom iznosu svim uposlenicima.

zenit.ba

Prethodna objavaSljedeća objava