Seminar metalaca u Zenici

U organizaciji Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona u Zenici je održan Okrugli sto za trideset sindikalnih predsjednika i članova skupštine ovog sindikata gdje se govorilo o aktualnim problemima i izazovima.

Okruglom stolu su prisustvovali predsjednici i članovi iz svih sindikalnih organizacija – ArcelorMittal Zenica, Mann Hummel Tešanj, Pobjeda Tešanj, Prevent FAD Jelah, Preis Usora, Excel Maglaj i Željezara Zenica kao i iz Cimosa Gradačac i Novi Travnik.

Okrugli sto je otvorio predsjednik SSS BiH Selvedin Šatorović koji je iskoristio priliku i govorio o višemjesečnim i mukotrpnim aktivnostima SSS BiH na donošenju Zakona o minimalnoj plati.

Poznato je da je ovaj zakon u formi nacrta 5. oktobra prihvaćen od strane Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, uz obavezu javne rasprave od 90 dana.

“Aktuelna situacija oko uspostave vlasti je usporila proceduru donošenja ovog zakona. Hitno donošenje Zakona o minimalnoj plati će ujedno biti glavni zahtjev SSS BiH, ali i prvi test za buduću zakonodavnu i izvršnu vlast u Federaciji”, kazao je predsjednik Sindikata metalaca Kenan Mujkanović.

O oblicima sindikalne borbe i zaštiti sindikalnih povjerenika, koji u sindikalnim organizacijama nose ogroman teret, pogotovo danas, govorio je Adis Kečo, pravni savjetnik u Savezu samostalnih sindikata BiH.

Kečo je ukazao na temeljne zakonske i druge propise koji predstavljaju normativni okvir djelovanja sindikata i sindikalnih akcija, uključujući kolektivne pregovore, protest i štrajk, uz naglašenu, vrlo značajnu ulogu medija u ovim aktivnostima.

“Ernis Imamović, pomoćnik federalnog Ministra rada i socijalne politike Federacije BiH, zadužen za sektor zaštite na radu, u svom vrlo zanimljivom izlaganju dao je osnovne smjernice i upute za učešće sindikata u postupku procjene rizika. Procjena rizika je ključna aktivnost u smislu adekvatne primjene novog Zakona o zaštiti na radu, koja je u direktnoj vezi s unapređenjem sigurnosti na radu, odnosno zamjene opasnog bezopasnim ili manje opasnim. Nažalost, procjeni rizika se često pristupa vrlo površno, radi zadovoljenja forme. Svi sindikati koji to nisu učinili trebaju imenovati povjerenike za zaštitu na radu, koji pored ostalih ingerencija imaju ulogu i u procjeni rizika – ona se kao takva ne može provoditi bez učešća sindikata. Sindikati su pozvani da za sve uočene nepravilnosti odmah reaguju prema resornom ministarstvu rada, koje vrši nadzor, a koje je otvoreno za saradnju sa sindikatima. Pomenuta su i dva nova pravilnika koja priprema ovo resorno ministarstvo – Pravilnik o radnim mjestima s povećanim rizikom i Pravilnik o prijavi nesreće na poslu, na koje smo preko SSS BiH dostavili odgovarajuće primjedbe i sugestije”, pojasnio je Mujkanović.

Predsjednik Sindikata ArcelorMittal Zenica, dugogodišnji sindikalni aktivista i borac za radnička prava, Zuhdija Kapetanović je govorio na temu “Izazovi sindikata-šta znači biti sindikalac?”

U vezi prava na jednaku platu za rad jednake vrijednosti govorio je Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona.

Skrenuta je pažnja na član 77. Zakona o radu i član 37. stav 3. Granskog kolektivnog ugovora, koji se uglavnom površno tumače kao odredbe koje govore samo o jednakom nagrađivanju muškaraca i žena, iako imaju daleko šire značenje.

“Kako bi se osiguralo pravo na jednaku platu za rad jednake vrijednosti, zaključeno je da mora postojati odgovarajući relativni omjer između pojedinih grupa složenosti poslova, od najjednostavnije ka složenijim, kao element za obračun osnovne plate, odnosno da bilo kakvo jednostrano intervenisanje ili narušavanje istog predstavlja kršenje prava radnika jednako kao nepoštivanje ili samovoljno mijenjanje visine satnice/plate”, izjavio je Mujkanović.

Ovo je bio 20. po redu godišnji seminar u organizaciji kantonalnog sindikata metalaca koji jasno pokazuje koliko pažnje se posvećuje sindikalnoj edukaciji.

“Edukacija je sasvim sigurno jedan od ključnih faktora uspješnog rada i djelovanja našeg sindikata na svim poljima, u vrlo teškim i izazovnim uslovima, dominantno u privatnom sektoru”, zaključio je Mujkanović.

klix.ba

Prethodna objavaSljedeća objava