Sastanak Interresorne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana iz oblasti invaliditeta

Na inicijativu Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK danas je u Zenici održan sastanak Interresorne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana iz oblasti invaliditeta, kako bi se potrebnim izmjenama ili dopunama ovog strateškog dokumenta u oblasti invalidnosti omogućili bolji uslovi života invalidnih osoba na prostoru ovog kantona.

„Postojeći Lokalni akcioni plan iz oblasti invaliditeta za ovaj kanton usvojen je do 2021. godine i svakako intencija nam je bila da se određene aktivnosti nastave i ubuduće u kontinuitetu, ali nužno je i inoviranje ovog dokumenta, jer su nam prioriteti: omogućiti pristupačnost lokalnih zajednica, zatim obezbijediti povećanje participacije Zavoda zdravstvenog osigaranja od 100 posto za određena ortopedska pomagala za inavlidne osobe, uticati na određena zakonska rješenja, kako bi  obezbijedili kvalitetnije konzumiranje prava osoba sa invaliditetom, a tiču se obrazovanja, socijalne politike, ali i načina organizovanja nevladinog sektora na prostoru ZDK po novom Zakonu o reprezentativnim organizacijama i udruženjima“, navodi Harun Aliefendić, predsjednik UO Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom ZDK.

„Najvažnija stvar, koju novi Lokalni akcioni plan iz oblasti invaliditeta na ovom prostoru treba osigurati jeste da se budžetski nađe kod, koji će finansirati sve aktivnosti predviđene ovim planom za oblast invaliditeta“, napominje Muhamed Pašalić, koordinator Interresorne grupe za izradu pomenutog plana, a ujedno i predstavnik kantonalnog Ministartsva za rad i socijalnu politiku, dodajući da je ovo Ministarvo opredijeljeno da pruži maksimalnu podršku osobama sa invalidtetom na prostoru ZDK.

zenicainfo.ba

Prethodna objavaSljedeća objava