Predstavljeni rezultati projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH”

Međunarodna organizacija za migracije tokom proteklih šest godina kroz projekat ‘’Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH’’ realizovala je 14 projekata mladih, šest projekata grupe roditelja, 50 plus radionica i 153.929,80 KM doprinosa zajednice.
„Kroz ovih šest godina uspjeli smo da postignemo mnogo toga i da bukvalno damo baš tu podršku mladima ali i onim malo odraslijim. Kroz ovih šest godina uspjeli smo da uradimo 14 omladinskih projekata koji su se ticali da li obnove i izgradnje sportskih igrališta, da li obnove mjesnih zajednica u ruralnim područjima, projekte humanitarne pomoći i jedan od većih projekata gdje je također inicijativa krenula od mladih pri ovom projektu jeste zaštitne žardinjere na obali rijeke Bosne gdje je to sad postalo središte za slikanje, a postavljene su zbog sigurnosti, a i estetski je sada puno ljepše. Ono što je potrebno još spomenuti jeste da smo kroz ovaj projekat uspjeli da formiramo udruženje roditelja koje se zove „Mreža roditelja“, to je prvo osnovano udruženje roditelja na kantonu“, kaže Azrina Mulić Stupar, lokalna koordinatorica pri projektu Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH ispred Međunarodne organizacije za migracije.

Kako kaže naša sagovornica mlade osobe u današnje vrijeme imaju dosta izazova i podrška roditelja je jako bitna zbog toga ovo udruženje roditelja ima značajnu ulogu.
„Imamo veliku pojavu devijantnog ponašanja u školama, djeca su nezadovoljna tako da smo pokušali cjelokupno tu podršku da pružimo“, kaže Mulić Stupar.

Specifičnost projekta ‘’Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH’’ jeste da su iz Međunarodne organizacije za migracije došli i pitali mlade osobe šta oni žele da rade.
„Dakle, nismo došli sa spremnim projektom idemo nešto raditi pa ko želi, nego smo došli i pitali njih šta oni žele tako da smo na taj način uspjeli realizovati 14 projekata gdje su jednostavno mladi iskazali svoje potrebe i svoje želje, a nakon toga i samu relizaciju. Važno je da spomenem da su oni prošli cjelokupan proces, od pisanja aplikativne forme, slanja dopisa, prikupljanja predračuna kao i realizacija same projektne aktivnosti“, ističe naša sagovornica.
Prema riječima Azrine Mulić Stupar, Međunarodna organizacija za migracije nakon ovih šest godina neće prestati djelovati u Zenici jer nakon ovakvih rezultata u radu ta podrška ne može samo tako da prestane.

”Ovaj projekat finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM)”

zenicainfo.ba

Prethodna objavaSljedeća objava