Panel diskusija “Čist zrak – pravo a ne privilegija”

Udruženja Eko forum Zenica, ELSA Zenica i fondacija Heinrich-Böll-Stiftung Sarajevo, u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, organizuju projekciju nagrađivanog dokumentarnog filma “Transforming tomorrow” i panel diskusiju na temu čistog zraka kao ljudskog prava.

Panelisti:

  • Dino Mustafić, režiser filma “Transforming tomorrow”
  • doc.dr. Dženana Radončić, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
  • v.as.mr. Amna Hrustić, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici
  • prof.dr. Samir Lemeš, Eko forum Zenica
  • Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava BiH

Moderatorica diskusije: Gordana Ristović-Muslija

Ljudska prava uvjet su slobode, mira, tolerancije i pravde u svijetu i niko ne može koristiti svoja prava na način da ugrozi prava drugoga. Univerzalna deklaracija o pravima čovjeka, koju je Opća skupština Ujedinjenih nacija usvojila 10. decembra 1948. godine, svakoj osobi garantuje niz ljudskih prava, čime je taj datum prihvaćen kao Međunarodni dan ljudskih prava. Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava u oktobru 2021. godine priznalo je i pristup čistom i zdravom okolišu kao temeljno ljudsko pravo.
U Bosni i Hercegovini zbog posljedica zagađenog zraka godišnje prerano umre oko 3.300 stanovnika. Ljudsko pravo na čist zrak u Bosni i Hercegovini direktno ugrožavaju zagađivači, ali i sve institucije koje su nadležne za zaštitu okoliša, a ne čine dovoljno da se to ljudsko pravo zaštiti. Na panel diskusiji namjeravamo razgovarati o pravu na čist zrak kao temeljnom ljudskom pravu, o tome kako ga možemo ostvariti, te kako da čist zrak ne bude samo privilegija bogatih.

Subota, 10.12.2022. godine, Family centar Ekran Zenica

Prethodna objavaSljedeća objava