Obavijest za studente koji su aplicirali na Konkurs za dodjelu stipendija

Komisija za obradu aplikacija Službe za boračko-invalidsku zaštitu je nakon završenog roka za predaju zahtjeva po objavljenom Konkursu za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području ZDK obradila zaprimljene aplikacije, iste bodovala i rangirala kandidate na preliminarnoj listi prema broju bodova ostvarenim na konkursu.
Eventualne prigovore (obrazložene i utemeljene na dokazima) na preliminarnu listu kandidati mogu podnijeti Službi za boračko-invalidsku zaštitu u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne liste na oglasnoj ploči Gradske uprave Zenica kao i na Web stranici Grada.

Spisak kandidata za dodjelu stipendije studijske 2022/2023. godine – preliminarnu listu preuzmite ovdje.

Spisak kandidata Grada Zenica za dodjelu stipendije studijske 2022/2023. godine koji ne ispunjavaju uslove preuzmite ovdje.

Prethodna objavaSljedeća objava