Nagrađeni najbolji studenti Univerziteta u Zenici

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na svom današnjem zasjedanju usvojila je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o ostvarivanju prava radnika na naknadu prevoza na posao i s posla u djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja za teritorij tog kantona.

– Kolektivnim ugovorima za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja precizirano je da će maksimalna naknada za putne troškove biti 250 KM. Budući da je to kolektivnim ugovorom regulisano na način da se utvrdi pravilnikom, koji će usvojiti Vlada ZDK, onda smo u saradnji sa socijalnim partnerima izradili pravilnik te precizirali da ne bi došlo do eventualnih zloupotreba putnih troškova za zaposlene u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja – istakao je ministar obrazovanja Spahija Kozlić.

Vlada ZDK-a danas je, na prijedlog istog ministarstva, usvojila i Odluku o dodjeli nagrada studentima s fakulteta Univerziteta u Zenici.

– Radi se o 14 studenata sa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija sa fakulteta UNZE-a, koji su dobili Nagradu rektora za najbolji rezultat te koji su ostvarili najviši prosjek ocjena. Mi smo to radili i ranijih godina, međutim UNZE je promijenio pravilnik tako da je to sada daleko veći broj studenata. Ranije smo imali tri studenta, a sada ih je 14. Visina nagrade je 1.023 KM po studentu, a ukupno je izdvojeno oko 14.300 KM – naveo je ministar Kozlić.

Cijeli iznos predviđen za nagrade studentima podijelili su na 14 studenata.

zenit.ba

Prethodna objavaSljedeća objava