Javni poziv : Prikupljanje prijava za rezervisana parking mjesta za stanare

Uvodne informacije:

Ovim putem se pozivaju građani Grada Zenica da iskažu potrebe za rezervaciju parking mjesta za stanare ulica prema mjestu prebivališta.
Rezervisano parking mjesto daje mogućnost građanima za povlaštene uslove parkiranja u pogledu trajanja i cijene parkiranja.

Ko se može prijaviti:

Prijaviti se može svaki građanin Grada Zenica koji ima prijavljenu adresu prebivališta/boravišta na teritoriji Grada Zenica.

Kako i kada se prijaviti:

Prijave se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, popunjavanjem online obrasca dostupnog na web stranici http://parkingservis.ba, odnosno popunjavanjem obrasca koji se može preuzeti na protokolu JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica.

Za dodatne informacije o javnom pozivu građani mogu kontaktirati JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica:

  1. putem telefona 032465473
  2. putem maila [email protected]
  3. na stranici http://parkingservis.ba.

Prikupljeni podaci će biti informativnog karaktera i služiće kao osnov za uvođenje rezervisanih parking mjesta na adresi zainteresovanih građana prema broju zaprimljenih prijava.

Izvor : zenica.ba

Prethodna objavaSljedeća objava