Izabrano rukovodstvo novog saziva Skupštine Kantona i delegati u Dom naroda Parlamenta FBiH

U petak, 02.12.2022. godine sa početkom u 10 sati održan je prvi nastavak zasjedanja Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa šestom tačkom ranije utvrđenog dnevnog reda koja se odnosi na izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Prije samog početka rada zastupnici su se izjasnili o tome da nakon završetka 6. tačke dnevnog reda bude održana sjednica Kluba zastupnika Bošnjaka sa tačkom dnevnog reda koja se odnosi na potvrđivanje prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg.

Pretpostavke za održavanjem prvog nastavka 1. Konstituirajuće sjednice, po 6. tački dnevnog reda su stvorene nakon što je Centralna izborna komisija BiH dostavila Skupštini Kantona odluke o ovjeri kandidatskih listi za posredne izbore delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Procesom izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na osnovu zaključka Skupštine Kantona rukovodila Komisija za izbor i imenovanja koja je provela postupak žrijebanja redoslijeda ovjerenih kandidatskih listi na glasačkim listićima gdje je utvrđen redoslijed za izbor delegata za Dom naroda Parlamenta Federacije BiH iz reda bošnjačkog naroda, reda hrvatskog naroda i reda srpskog naroda.

Iz reda Bošnjaka najviše glasova dobile su kandidatske liste čiji su nosioci bili: Almina Sivić, Amra Babić, Fahrudin Čolaković, Mirnes Bašić, dok je iz reda Hrvata najviše glasova dobila kandidatska lista čiji je nosilac Ivo Tadić i Marina Mujkanović. Iz reda Srba glasove su dobile kandidatske liste Mladena Simića i Gorana Bulajića.

Ovim je okončana šesta tačka dnevnog reda i time okončan prvi nastavak 1. Konstitiuirajuće sjednica 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Potom je zasjedao Klub zastupnika Bošnjaka gdje je Behija Kulović potvrđena kao prijedlog kandidata za mjesto predsjedavajuće i/ili zamjenika predsjedavajućeg, čime su ispunjeni dalji uslovi za razmatranje 4. i 5. tačke ranije utvrđenog dnevnog reda.

Sa početkom u 14.20 sati održan je drugi nastavak zasjedanja 1. Konstituirajuće sjednice 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona sa preostalim tačkama 4 i 5 ranije utvrđenog dnevnog reda, kojom je predsjedavao Mladen Simić kao zamjenik predsjedavajućeg Skupštine 8. saziva.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda poslanici su donijeli Odluku o potvrđivanju prijedloga kandidata za mjesto predsjedavajućeg i/ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, nakon čega su potvrđeni kandidati između sebe donijeli Odluku o izboru predsjedavajućeg Skupštine Zeničko-dobojskog kantona kojom su na mjesto predsjedavajućeg Skupštine izabrali Dejana Kovačevića, tako da su njegovi  zamjenici Goran Bulajić i Behija Kulović.

Nakon ovoga Mladen Simić kao zamjenik predsjedavajućeg 8. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona je novoizabranom rukovodstvu Skupštine čestitao i poželio uspješan rad.

Pod predsjedavanjem novoizabranog rukovodstva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u okviru pete tačke dnevnog reda donesena je Odluka o obrazovanju Kolegija Skupštine, koja će naknadno biti dopunjena prijedlogom Kluba zastupnika SDA, jer do momenta donošenja ove odluke taj prijedlog nije stigao. Ovim je u potpunosti okončana 1. Konstitiuirajuća sjednica 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

zenit.ba

Prethodna objavaSljedeća objava