GV Zenica: Usvojen Prijedlog odluke za Regulacioni plan Zenica-jug

Gradsko vijeće Zenice je na današnjoj sjednici,nakon stručne elaboracije i prezentacije predstavnika resorne gradske službe i Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada prihvatilo Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana „Poslovno-rekreativna-turistička zona Zenica-jug“,kao i Prijedlog odluke o provođenju ovog Regulacionog plana.
Usvojen je Prijedlog izmjena i dopuna ovogodišnjeg Budžeta kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta za period januar-septembar tekuće godine.

-Rebalansiranim planom predviđen je budžet u iznosu od 65.375.225 konvertibilnih maraka, što je za 9 posto ili 6.372.970 maraka manje od usvojenog budžeta u januaru tekuće godine, izjavila je Fatima Vojvodić,pomoćnica gradonačelnika za budžet i finansije.

Pri tom je istakla da je više razloga za donošenja izmjena i dopuna budžeta,među ostalim,nivo potrošačkih cijena u oktobru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine viši je za 17,4,potom doznačena su sredstva sa viših nivoa, a nastupile su i izmjene zakonske regulative u oblasti socijalne zaštite.-Kada je u pitanju izvršenje budžeta za prvih 9 mjeseci ove godine radi se o iznosu od oko 48.000.000 maraka, što je za 11 posto manje od idealnog plana a za 21 posto više od prihoda u prošloj godini.Rashodi su u ovom periodu iznbosili 33.600.000 maraka što je za 38 posto manje od idealnog plana a za 2 posto više u odnosu na rashode za 9 mjeseci prošle godine.-To znači da je u periodu januar-septembar ostvaren akumulirani suficit od 9 miliona i 620.507 maraka,ukazala je Vojvodić.

Gradskom vijeću Zenica predstavljeni su i nagrađeni radovi na konkursu za izradu idejnog rješenja simbola Grada Zenica u središtu kružne raskrsnice na magistralnoj cesti M-17.Na konkurs je pristiglo ukupno 6 radova, pri čemu dva nisu ispunjavali uslove,a prvonagrađeni je rad mladog zeničanina Mirana Kuduzovića,apsolventa postdiplomskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Na prijedlog gradonačelnika, Fuada Kasumovića,planirano je da Vijeće uputi dopis kompaniji ArcelorMittal Zenica čija je suština kontinuirana i uredna isporuka toplotne energije za potrebe grija nja grada.

zenicainfo.ba

Prethodna objavaSljedeća objava