Edukacije u sklopu Projekta „Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica“

Grad Zenica je u fazi realizacije projekta „Unapređenje infrastrukture i sajamskih kapaciteta Gradske tržnice Zenica“.

U sklopu projektnih aktivnosti planirana je nabavka 21 rashladne vitrine, 20 drvenih sajamskih kućica, 115 stolova za prodaju proizvoda. Projektom je planirano da se osigura lakši pristup JP „Tržnica“ čime bi se reducirao otpad na pijacama i na ekološki prihvatljiv način zbrinuo biljni otpad koji može poslužiti za daljnju preradu, kao i lakši pristup prostoru JP „Tržnica“ za osobe sa invaliditetom kroz poboljšanje pristupne infrastrukture i postavljanje taktilnih oznaka.

Ovim projektom će se podržati i organizacija tri sajma domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Također su planirane edukacije korisnika odnosno proizvođača iz oblasti sanitarnog minimuma, zatim sigurnosti hrane i HACCP-a, kao i o manipulaciji i prodaji proizvoda u uslovima pandemije COVID19. Cilj edukacija je da se podigne svijest i poveća obim znanja sigurnog poslovanja sa hranom, sanitarno higijenske mjere, dobra proizvođačka praksa, dobra higijenska praksa te biosigurnosne mjere krajnjih korisnika tržnice.

Planirane edukacije su održane u prostoru JP “Tržnica” Zenica i to:

21.11.2022. godine – Sigurnost hrane i Hacep

22.11.2022. godine – Sanitarni minimum

23.11.2022. godine – Manipulacija i prodaja proizvoda u uslovima pandemije-Biosigurnosne mjere.

Edukacije su odžali predavači Instituta za zdravlje i sigurnost hrane i nadležni sanitarni inspektor iz Gradske uprave.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 316.857,00 KM bez pdv-a, od čega je 232.927,00 KM odobreno u okviru EU4AGRI Projekta, dok je Grad Zenica osigurao sredstva u iznosu od 83.930,00 KM.

Rok za implementaciju projekta je 18 mjeseci odnosno period august 2022 – decembar 2023.

Navedene aktivnosti su podržane kroz projekat EU4AGRI koji finansira Evropska unija, a provode Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH i Češka razvojna agencija.

EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane COVID – 19 u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost projekta, koji finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, a zajednički ga provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna angecija (CzDA).

zenica.ba

Prethodna objavaSljedeća objava