Potreban prevodilac (m/ž)

TURSKA VOJNA MISIJA U BIH OBJAVLJUJE 

KONKURS

Za prijem u radni odnos
Pozicija: Prevodilac
Broj izvršilaca: 3

Mjesto: Komanda jedinice za nacionalnu podršku u Sarajevu (1 izvršilac), Komanda LOT tima u Zenici (1 izvršilac) i Komanda LOT tima u Travniku (1 izvršilac)

USLOVI: 

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uslove:

Da je stariji od 18, a mlađi od 40 godina,

Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

Poželjno je da ima VSS, 

Da dobro poznaje turski i bosanski jezik (poželjno poznavanje engleskog jezika),

Da bude uspješan na pismenom i usmenom ispitu,

Da nema prepreka za službena putovanja unutar i van države.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU (fotokopije dokumenta uz originale na uvid):

Lična karta;

Diploma o stručnoj spremi;

Dvije fotografije (za dokumente);

Uvjerenje o nekažnjavanju (iz policije).

Mjesto prijave:

Jedinica za nacionalnu podršku Turske vojne misije u BiH u Sarajevu (Komisija za prijem dokumentacije)

KONTAKT TEL: 033495762 ILI 033495763 (SARAJEVO)

ADRESA: Krtelji bb, Vojna baza EUFOR – Butmir (Prijave će se primati lično. Prijave putem  pošte se neće uzimati u obzir).

Datum prijave:

Dokumenti će se preuzımati između 21. – 25. 11. 2022. godine, od  14:00 – 15:00 sati, na ulazu za pješake Vojne baze u Butmiru.     

Pismeni i usmeni ispit:

Prema broju prijava, ispit će se održati 29.11.2022. godine.

Lokacija: Sarajevo, Zenica, Travnik (Rad iz firme)

Broj izvršilaca: 3

Datum objave: 03.11.2022.

Trajanje oglasa: 19 dana (ističe 22.11.2022.)

posao.ba

Prethodna objavaSljedeća objava