ZENICA – Rimska Bazilika – Reljef

Na fotografiji je reljef pronađen u rimskoj bazilici.

Rimska bazilika je otkrivena 1891. godine, slučajno pri oranju na lokaciji cca 1 km uzvodno od Drvenog mosta, na desnoj obali Bosne. Otkopavanje je obavio dr. Ćiro Truhelka i o tome objavio rad u Glasniku zemaljskog muzeja. Po konstrukciji je bazilika dvostruka (dvobroda). Obzirom na nalaze pri iskopavanju, pretpostavlja se, da je bila korištena i kao crkva u ranokršćanskom periodu na ovim prostorima, s tim da su dva odjela (broda) spojena u jedan.

Zdanje je sasvim neuobičajenog oblika. Potiče iz najranijeg perioda kršćanstva na ovim prostorima(III – IV st.).

Makon pronalaska bazilike, tadašnja zenička lokalna uprava, kao ni sve poslije nje, nije imala sluha da uliži novce u konzervaciju, pa je zatrpana zemljom.
Istu sudbinu je doživjela i Rimska vila i još nekoliko znbačajnih arheoloških nalaza. Zenički lokalni moćnici nisu nikada volili arheološka iskopavanja, lokacije niti nalaze.

Stojim na raspolaganju, da za odgovarajuću novčanu naknadu pokažem lokaciju te rimske bazilike. Također, svima koji tvrdem da je u Zenici uvijek bila samo jedna tvrđava, mogu pokazati gdje je bila još jedna.

Stare slike i pričice (facebook)

Prethodna objavaSljedeća objava