Javni poziv za prikupljanje prijava za rezervisana parking mjesta za stanare ulica u Gradu Zenica

Javni poziv za prikupljanje prijava za rezervisana parking mjesta za stanare ulica u Gradu Zenica

Uvodne informacije:

Ovim putem se pozivaju građani Grada Zenica da iskažu potrebe za rezervaciju parking mjesta za stanare ulica prema mjestu prebivališta.

Rezervisano parking mjesto daje mogućnost građanima zapovlaštene uslove parkiranja u pogledu trajanja i cijene parkiranja.

Ko se može prijaviti:

Prijaviti se može svaki građanin Grada Zenica koji ima prijavljenu adresu prebivališta/boravišta na teritoriji Grada Zenica.

Kako i kada se prijaviti:

Prijave se mogu podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, popunjavanjem online obrasca dostupnog na web stranici http://parkingservis.ba, odnosno popunjavanjem obrasca koji se može preuzeti na protokolu JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica.

Za dodatne informacije o javnom pozivu građani mogu kontaktirati  JP „Parking servis“ d.o.o. Zenica:

1. putem telefona 032465473

2. putem maila [email protected]

3. na stranici http://parkingservis.ba.

Prikupljeni podaci će biti informativnog karaktera i služiće kao osnov za uvođenje rezervisanih parking mjesta na adresi zainteresovanih građana prema broju zaprimljenih prijava.

Prethodna objavaSljedeća objava