Javni oglas za prijem radnika u “BH Telecom” Zenica 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo raspisalo je Javni oglas za prijem u radni odnos u Direkciji Zenica.

Oglasom se traži jedan izvršilac u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest)mjeseci, a na radnom mjestu stručnog saradnika (MVK, VSS).

Pored općih uslova navedeni u oglasu, kandidat treba da ispunjava i navedene posebne uslove:

  • VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci),
  • završen fakultet tehničkih ili društvenih nauka ili drugi odgovarajući fakultet,
  • radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje jednu godine.
Prethodna objavaSljedeća objava